úprava a stabilizace zemin úprava a stabilizace zemin úprava a stabilizace zemin úprava a stabilizace zemin úprava a stabilizace zemin úprava a stabilizace zemin úprava a stabilizace zemin

Pozemní komunikace

Máme zkušenosti s úpravou zemin na dálnicích, silnicích různých tříd, na přístupových staveništních komunikacích a případně také polních cestách. Věnujeme se také technologii recyklace za studena, při které se maximálně využívají místní materiály a zkracuje se doba rekonstrukce.

úprava zemin na pozemních komunikacích

Železnice

Máme zkušenosti s úpravou zemin na koridorech a také se specifickou organizací stavebních prací při rekonstrukci železničních koridorů. Ve všech zemích, kde tyto práce provádíme, disponujeme potřebnými povoleními pro vstup do kolejiště.

výstavba železnice

Komerční projekty

Máme zkušenosti s budováním technologických komunikací a ploch pro zařízení staveniště, které jsou potřebné pro bezproblémovou realizaci stavebních prací, které mohou po dokončení díla být s minimálními náklady odstraněny.

komerční a průmyslové zóny
Naše technika splňuje ty nejnáročnější požadavky
Kontakt
RTON CZ, s.r.o.
Těšínská 2063/77
746 01 Opava, Česká republika
+420 725 703 603
rton@rton.cz