úprava a stabilizace zemin úprava a stabilizace zemin
Domů » Naše služby » Pozemní kumunikace » Recyklace za studena

Recyklace za studena

Rekonstrukce komunikací bývá spojená s nemalými náklady, které zatěžují rozpočet investora. Standardně je při rekonstrukci komunikace rozebrána část vozovky, resp. jsou odstraněny porušené konstrukční vrstvy, které jsou nahrazeny novými. To je spojeno se značným  přesunem materiálů a poměrně dlouho dobou, po kterou je komunikace mimo provoz.

Naše společnost se věnuje již několik let technologii recyklace za studena, při které se maximálně využívají místní materiály, zkracuje se doba rekonstrukce a snižují se náklady spojené s rekonstrukcí.

Před vlastní rekonstrukcí je vždy potřebné znát jaký je současny stav vozovky a jaké mu zatížení bude vozovka po rekonstrukci vystavena. Naše společnost je schopna zajistit diagnostiku stávající vozovky a navrhnout skladbu vozovky nové. Během návrhu vždy uvažujeme s možností využití recyklace stávajících vrstev.

Realizace pak probéhá v několika krocích. Po odstranění asfaltového krytu následuje rozfrézování konstrukčních vrstev a reprofilace vozovky do požadovaných sklonů a výšek.

Na takto připravený povrch je dle požadavků receptury nadávkováno pojivo. Recyklérem je pak provedena záměs, která je opět srovnána do projektem daných výšek a sklonů. V námi realizovaných projektech pak takto vytvořená konstrukční vrstva sloužila jako horní podkladní vrstva a v několika případech byla vrstva po recyklaci opatřena pouze nátěrem s podrcením a slouží jako vrstva krytu vozovky.

 

Rychlý kontakt

+420 725 703 603
rton@rton.cz

Naše technika splňuje ty nejnáročnější požadavky
Kontakt
RTON CZ, s.r.o.
Těšínská 2063/77
746 01 Opava, Česká republika
+420 725 703 603
rton@rton.cz