úprava a stabilizace zemin úprava a stabilizace zemin úprava a stabilizace zemin úprava a stabilizace zemin úprava a stabilizace zemin úprava a stabilizace zemin úprava a stabilizace zemin
Domů » Technologie » Způsob zpracování

Způsob zpracování

Trendem dnešní doby je zpracovávat místní materiály z cílem jejich maximálního využití. Naše společnost disponuje technologií, která je schopna zpracovat zeminy a materiály pro výstavbu komunikací, železnice, letišť a průmyslových objektů tak, aby tyto materiály splňovaly kvalitativní požadavky dané projektem a zaručily dlouhou životnost těchto stavebních děl. Naše technologie je schopna zpracovat širokou škálu zemin, které jsou pro své vlastnosti nevhodné pro budování zemních těles.

Typickým příkladem takovýchto materiálů jsou jemnozrnné zeminy, které se při minimálním nasycení vodou dají jen velmi obtížně zpracovávat, nedají se zhutnit na požadovanou míru, vykazují nízké únosnosti. Na druhé straně máme zkušenosti se zpracováním špatně zrněných zemin, které také nelze efektivně hutnit a zajistit na nich požadované únosnosti. Všechny takové materiály bývají běžně odváženy na deponie a nahrazovány materiály jinými, často nakupovanými.

Příklad špatně zrněných zemin Příklad jemnozrnné zeminy Výsledný povrch po zpracování naší technikou

Zpracování zemin na místě provádíme pomocí příměsí pojiv a nebo přimícháním materiálu pro doplnění křivky zrnitosti.

Vlastní technologie spočívá v nadávkování pojiva na vrstvu materiálu, který je určen pro úpravu. Následně je pojivo zamícháno recyklérem na požadovanou hloubku do vrstvy zeminy. Takto upravený materiál může být naložen a odvezen pro zabudování do násypu a nebo zpracován přímo v místě úpravy.

 

Rychlý kontakt

+420 725 703 603
rton@rton.cz

Respektujeme přírodu ...
Kontakt
RTON CZ, s.r.o.
Těšínská 2063/77
746 01 Opava, Česká republika
+420 725 703 603
rton@rton.cz