úprava a stabilizace zemin úprava a stabilizace zemin úprava a stabilizace zemin úprava a stabilizace zemin
Domů » Naše služby » Pozemní kumunikace » Úprava zemin

Úprava a stabilizace zemin

Při provádění zemních prací pozemních komunikací se často setkáváme s nevhodnými zeminami, které nelze bez další úpravy použít v zemním tělese. Jedná se zejména o jemnozrnné zeminy, které bývají často převlhčeny , lze je jen velmi těžko zpracovat, po zhutnění vykazují velmi nízké únosnosti, bývají namrzavé až nebezpečně namrzavé. Tyto zeminy bývají často odváženy na skládky a nahrazovány materiály vhodnějšími. Naše společnost nabízí komplexní řešení pro využití těchto nevhodných nebo podmínečně vhodných zemin v silničním stavitelství.

Naše činnost většinou začíná laboratorní studií, která navrhne a prokáže vhodný způsob úpravy zeminy. Pro úpravu používáme vápno, cement nebo směsná pojiva. Výběr závisí na typu zeminy a požadovaných parametrech na upravené vrstvě zeminy resp. jejím použití v zemním tělese.

Upravené zeminy lze použít v podloží zemního tělesa, v násypu a také v aktivní zóně.

Při vlastní realizaci jsme schopni s jednou strojní sestavou upravit 3000 – 6000m2 při hloubce úpravy 50cm. Při vhodně navržené receptuře a použití upravených zemin v zemním tělese je možno splnit všechny požadavky vyplývající z platných předpisů pro provádění zemních prací a to zejména míru zhutnění a požadovanou únosnost. Upravené zeminy vykazují také velmi dobré smykové parametry.

Dosažení vysoké únosnosti na pláni zemního tělesa je dalším krokem k zajištění kvality, životnosti díla a součastně dává možnosti ke snížení nákladů při budování konstrukčních vrstev vozovky.

Naše společnost má mnoho zkušeností při úpravě zemin na dálnicích, silnicích různých tříd a také přístupových staveništních komunikací případně polních cest.

 

Rychlý kontakt

+420 725 703 603
rton@rton.cz

Naše technika splňuje ty nejnáročnější požadavky
Kontakt
RTON CZ, s.r.o.
Těšínská 2063/77
746 01 Opava, Česká republika
+420 725 703 603
rton@rton.cz