úprava a stabilizace zemin úprava a stabilizace zemin úprava a stabilizace zemin
Domů » Naše služby » Železnice

Výstavba a rekonstrukce železničních koridorů

Úprava zemin je dnes již běžnou metodou při výstavbě a rekonstrukci železničních koridorů. Zlepšené zeminy lze použít do podloží zemních těles a stejně tak do vlastního násypu zemního tělesa železnice. Při rekonstrukci koridorů je téměř pokaždé potřeba řešit stav železničního spodku. Zeminy, které se zde nacházejí jsou velmi často málo únosné a převlhčené.

Odstranění a nahrazení těchto nevhodných materiálů je nákladné a časově velmi náročné. Většina tratí se rekonstruuje tak, že na jedné koleji je zachován provoz, zatímco druhá kolej je v rekonstrukci. Pod touto kolejí nám vzniká dlouhý, ale velmi úzký prostor k pohybu stavebních mechanismů. Při použití technologie úpravy zemin, lze jednou strojní sestavou zlepšit za jednu pracovní směnu pláň v délce 1000m a na hloubku až 50cm. Což je vyjádřeno v kubatuře až 3000m3. Na vhodně upravených zeminách lze dosáhnout požadované parametry míry zhutnění a také požadovanou únosnost. Zlepšování zemin snižuje náklady na rekonstrukci železničních koridorů a zkracuje čas potřebný na výluky.

Naše společnost má mnoho zkušeností s úpravou zemin na koridorech a taky se specifickou organizací stavebních prací při rekonstrukci železničních koridorů. Ve všech zemích, kde tyto práce provádíme, disponujeme potřebnými povoleními pro vstup do kolejiště a jsme proškoleni, jak dodržovat bezpečnost práce. 

 

Rychlý kontakt

+420 725 703 603
rton@rton.cz

Naše technika splňuje ty nejnáročnější požadavky
Kontakt
RTON CZ, s.r.o.
Těšínská 2063/77
746 01 Opava, Česká republika
+420 725 703 603
rton@rton.cz